Hizmetler

  • Tesislerin ısıtma, soğutma, enerji sistemlerinin işletilmesi
  • Tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması
  • Tesislerin temizlik hizmetlerinin yönetilmesi
  • Tesislerin güvenlik hizmetlerinin yönetilmesi
  • Mevcut tesisler kapsamında talep edilen revizyonların yapılması
  • Yeni tesislerin planlanması
  • Yeni tesislerin projelendirilmesi

 

  • Yeni tesislerin inşa edilmesi